Harriett Parmely, Administratrix of Sylvanus Parmely vs. Isaac W. White
View original image: Page  019
[missing figure]

March Term 1832

SylvanusSylvanus Parmely'sAdms
vs
Isaac W WhiteIsaac W White

for defendant

John CourieJohn Courie
JosephJoseph Neil NeillJoseph Neil
Peyton WhiteWhite
Elliott Lee
SamuelSamuel Willett
Harriett Parmely
White

on 2nd april